SLE bij jongeren

Andere namen die gebruikt worden zijn: Childhood-onset SLE (cSLE); pediatric SLE; juveniele SLE; kinderSLE. We hebben hier niet gekozen voor de term kinderSLE, omdat SLE zich vooral in de tienerjaren openbaart. Het gaat dus veelal over jongeren met SLE.

SLE is een levenslange auto-immuunziekte met een variabel beloop. De diagnose is soms lastig te stellen omdat meerdere orgaansystemen mee kunnen doen en de ziektemanifestaties sterk kunnen variëren.

Bij 10 tot 20% van alle patiënten begint de ziekte voor de leeftijd van 18 jaar. Alhoewel de klinische kenmerken en laboratoriumbevindingen bij jongeren en volwassenen hetzelfde zijn, is het ziektebeloop van SLE bij jongeren duidelijk agressiever van aard, met hogere morbiditeit en mortaliteit (op lange termijn). De behandeling van jongeren met SLE hoort thuis in een universitair ziekenhuis dat is aangesloten bij het expertisenetwerk Jong en SLE.

Dit onderdeel geeft informatie over SLE bij jongeren. Door op de menu-opties aan de linkerkant van de pagina te klikken, komt u bij de betreffende onderwerpen. Aan bod komen:

 • epidemiologie
 • klachten
 • kenmerken
 • etiologie
 • diagnose
 • SLE en APS
 • behandeling
 • follow up
 • prognose
 • alarmsignalen
 • transitie
 • vaccinaties

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw jonge patiënt met (vermoedelijk) SLE. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk. U vindt de gegevens op de kaart.

Kijk op de kaart