Transitie

Vanaf de leeftijd van ongeveer 18 jaar gaan jongeren met SLE over naar de volwassenenzorg. Voor de overgang naar de volwassenenzorg zal een transitie (overgangsperiode) plaatsvinden, om dit goed te laten verlopen.

Meestal wordt rond 15-jarige leeftijd het transitieproces van zorg bij de kindergeneeskunde naar zorg voor volwassenen voor het eerst besproken.

Vaak is de verpleegkundig consulent kinderreumatologie hier nauw bij betrokken. Aandachtspunten tijdens de transitie zijn: zelfstandigheid (ook in de spreekkamer), begrip over de ziekte, medicatie, regie recepten, carrière en scholing. Ook komen relaties, kinderwens en seksualiteit aan de orde, inclusief eventuele risico’s van medicatie bij zwangerschap (in de toekomst).

Er is meestal een voorkeur voor transitie van zorg binnen het ziekenhuis waar de jongere bekend is.

Er kunnen rondom het 18e levensjaar gezamenlijke consulten worden geregeld met kinderreumatoloog en reumatoloog voor volwassenen samen. In sommige centra is de volwassen reumatoloog al vanaf de diagnose betrokken en kent de jongere de toekomstige arts al. Tijdens de transitiefase zal goed duidelijk gemaakt worden welke arts het eerste aanspreekpunt is en wie verantwoordelijk is voor het beleid op dat moment.

Veelgestelde vragen