Hoe verloopt het contact tussen zorgverleners binnen en buiten het expertisecentrum?

Huisartsen en artsen die meebehandelen krijgen van het expertisecentrum regelmatig een uitgebreid verslag. Tevens kan door ouders ingelogd worden in 'mijn dossier' van het patiëntenportaal van het expertisecentrum. Hiermee houden ouders zelf ook regie over documentatie en kunnen zij deze informatie delen met zorgverleners waarmee ze in contact komen. Zorgverleners buiten het expertisecentrum houden het expertisecentrum op de hoogte en kunnen laagdrempelig contact opnemen bij vragen.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw jonge patiënt met (vermoedelijk) SLE. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk. U vindt de gegevens op de kaart.

Kijk op de kaart