Wat is de rol van de arts of andere zorgverlener in een regionaal ziekenhuis?

Naast een follow up in het expertisecentrum kan het zijn dat de zorg op bepaalde momenten voor een deel wordt verzorgd door zorgverleners uit een regionaal ziekenhuis. De arts in het regionaal ziekenhuis werkt dan nauw samen met het academisch centrum. Het doel is om daar waar het kan de reisafstand voor de ouders en de jongeren te beperken. Niet bij ieder academisch centrum wordt de zorg gedeeld met een regionaal ziekenhuis. De geografische ligging zal mede bepalen of voor gedeelde zorg (shared care) gekozen wordt.
In alle gevallen blijft de behandelend arts in het academisch centrum uit het expertisenetwerk de hoofdbehandelaar en de eindverantwoordelijke.

Andere veelgestelde vragen

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw jonge patiënt met (vermoedelijk) SLE. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk. U vindt de gegevens op de kaart.

Kijk op de kaart